ISO 9001 wereldbol

ISO 9001 2015 systeem, waarom?

ISO 9001 2015 , waarom zou ik het invoeren

ISO 9001 2015 waarom zou ik het invoeren? Dat is waarschijnlijk uw eerste reactie.
Toch zijn er vooral voordelen voor U.

Er zijn veel mogelijkheden om te zorgen dat u niet voor het systeem werkt maar het systeem voor u:

  1. Er wordt gevraagd de belanghebbenden goed in kaart te brengen.

“Ja maar ik ben toch ondernemer!”
“Dacht je nou echt dat ik niet wist wie mijn klanten zijn?!”
Ja natuurlijk weet u dat. Maar staat u er ook wel eens echt bij stil?
Gevraagd wordt om eerst de context van de organisatie vast te stellen. Daarbij is het van belang om te benoemen welke belangrijke punten er spelen binnen uw bedrijf. Hierin kunnen zaken als marktpositie, ontwikkelingen in de markt, verwachtingen over technologische verbeteringen, beschikbaarheid van grondstoffen/ werkkrachten, cultuur binnen het bedrijf etc. benoemd worden. Dan wordt gevraagd in kaart te brengen welke belanghebbenden er zijn. En ook wat verwacht U van de belanghebbenden en omgekeerd wat verwacht de belanghebbende van U. Bij belanghebbenden valt naast klanten te denken aan personeel, leveranciers, omwonenden, etc. De invulling is sterk afhankelijk van wat u doet en waar u dat doet.

  1. De risicobenadering is een speerpunt in de norm, en kan ook helpen uw bedrijfsvoering robuuster te maken.

In uw bedrijfsvoering bent u (al dan niet bewust) voortdurend bezig met het beheersen van risico’s. Het helpt enorm om vast te leggen wat de speerpunten zijn. Als dat gebeurd is kun je daar ook je controlemechanismes omheen bouwen. Zo’n controlemechanisme kan een procedure of werkinstructie zijn. Maar misschien is alleen een meetstaat ook wel goed genoeg. Het is aan u om het te bepalen. Dat betekent wel dat je het ook moet kunnen verdedigen wanneer daar naar gevraagd wordt. Let wel zelfs kansen kunnen risico’s zijn (denk maar aan “waar haal ik het personeel vandaan om deze klus te klaren”).

  1. U wordt gevraagd na te denken welke registraties u nodig heeft.

De kern wordt weergegeven in 4.4.2 : “Voor zover nodig moet de organisatie:
a) gedocumenteerde informatie onderhouden om de uitvoering van haar processen te ondersteunen;
b) gedocumenteerde informatie bijhouden om het vertrouwen te hebben dat de processen worden uitgevoerd zoals gepland.”
Wat betekent dat nu? Het betekent vooral dat het uw keuze is om wel of niet registraties en procedures/ instructies te maken. Daarop zijn wel uitzonderingen zoals bijvoorbeeld voor de directiebeoordeling en interne audits.

  1. Niet alleen kennis moet beschikbaar zijn maar competenties van uw personeel zijn ook een aandachtspunt.

Wat is hier nu het voordeel van? Kennis hoeft niet noodzakelijk in de mensen te zitten, dat kan ook in uw documentatie of systemen. Dat het bij personeel om de competenties gaat betekent dat er naast diploma’s ook veel meer ruimte is voor andere manieren zoals ervaring. En, ja, om te bewijzen dat de competenties aanwezig zijn moet u wel gedocumenteerde informatie bijhouden.

  1. Ruimte in ISO 9001 2015 om delen van de norm als “niet van toepassing” te verklaren.

Het is uw bedrijf en uw systeem! Eigenlijk kun je van alle aspecten stellen dat ze niet van toepassing zijn afhankelijk van uw omstandigheden. Koop je alleen maar dingen in die nauwelijks invloed hebben op uw product of dienst. En is het ook nog zo dat het alleen maar om kleine bedragen gaat. Waarom zou je dan van alles moeten regelen op het gebied van inkoop?
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken.

Samenvattend: ISO 9001 2015 geeft veel vrijheid om eigen keuzes te maken en alleen vast te leggen wat er toe doet!

Meer informatie? Of wilt u geholpen worden bij het opzetten van een systeem? Vraag om een afspraak door het Contactformulier in te vullen

Wat een gedoe zult u misschien zeggen. Maar eigenlijk zijn er vooral voordelen.
ALDEV zal samen met u aan de slag gaan om uw systeem helemaal klaar voor de
toetsing aan de ISO 9001-2015 versie te maken.